โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


ศูนย์คุมอง พาราไดซ์ พาร์ค 

fiogf49gjkf0d
หจก.ทักษะพัฒนา คณิต-อังกฤษ ดำเนินการเปิดสอนคุมอง วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ การอ่านภาษาไทย ในชื่อ "โรงเรียนกวดวิชา คิดบวก" ชั้น 3 โซนการศึกษา พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ประเวศ กทม.10240

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร
fiogf49gjkf0d

ศูนย์คุมอง พาราไดซ์ พาร์ค มีความต้องการรับสมัครพนักงานประจำ (Full-time) และพนักงานชั่วคราว (Part-time) ในตำแหน่งครูและ ครูผู้ช่วยเพื่อเข้ามาช่วยงานสอน และพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ/หรือ วิชาการอ่านภาษาไทยให้แก่นักเรียน

คุณสมบัติ

?       ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รักงานสอนและงานพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน

?       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป(กรณีสมัครทำงาน ครูประจำ)

?       วุฒิการศึกษาชั้นต่ำม.6 ปวช. ปวส.หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ (กรณีสมัครทำงาน - ชั่วคราว)

?       หากสำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียนทางด้านครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมปลายและ/หรือสามารถดูแลเด็กเล็กได้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

?       มีที่อยู่อาศัยใกล้เคียงและมาทำงานได้สะดวก

?       กรณีสมัครPart-Time ต้องมีเวลาทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน (รวมเสาร์/อาทิตย์)

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

?       รูปถ่าย(หน้าตรง ไม่สวมหมวก) ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

?       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

?       หลักฐานการศึกษา(รวมผลการเรียน ม.ปลาย)

?       ใบรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

 

ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษา และ/หรือ ผู้สนใจ ติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐานข้างต้นได้ที่

ศูนย์คุมอง สาขาพาราไดซ์ พาร์ค                                                                                                                            

ชั้น 3 โซนการศึกษา พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม. 10250                                                                                         

โทรศัพท์ : 02-746-0339, 081-645-0573

(ติดต่อสมัครได้ : อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์10.00 17.00 น.)

สอบถาม

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ :

E-mail :

หัวข้อ :

ข้อความ :

การตรวจสอบ :
     

 

รายละเอียดที่อยู่

ชื่อผู้ติดต่อ : หจก.ทักษะพัฒนา คณิต-อังกฤษ

ที่อยู่ : ชั้น 3 โซนการศึกษา พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม. 10250

มือถือ : 0816450573

โทร : 816588868

โทรสาร : 816588868

อีเมล์ : preecha.chai@yahoo.com

จำนวนผู้สนใจ 1486 ครั้ง

[HLMap]