โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


บริษัท เน็คเทค ซิสเท็ม เซอร์วิส จำกัด 

NexTech System Service was established by a team of IT infrastructure experts with more than 15 years' experience working at a well-known IT company and specializing in Comvault, Dell, HP, IBM, Lenovo, Microsoft, Oracle, Symentec, Veeam and VMware products

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1. Sales – Hardware, Software and MA & Services(Existing Customer)

 Qualification

• Thai Nationality

• Bachelor’s Degree in any field

• Experience in Sales, Telesales, Inside Sales, Admin,Marketing, Product or others

• Ability to analyze prospect need in order to proposed theright Product, Services and Maintenance

• Good Computer literacy and knowledge of Microsoft Officeapplications especially in using excel sheet

• Good English skill (reading and writing)

 

Responsibilities

• Generate leads (client), Identify opportunity and closingdeal via telephone, e-mail, Internet or in person.

• Follow up on quotes and contract submissions with thecustomer to accelerate and close the sale

• Keep closely relationship customers

• Advise Offering products/maintenance to Existing Customer

• Coordinate with presales team to prepare proposal andpresent solution to customers

• Having good relationship and experience in coordinate withBrand Representatives would be an advantage

• Etc.

 

 

 

 

 

 

 

2. Presales Technical Consultant

Qualifications:-

• Thai Nationality

• Master in IT, computer engineering, computer science,Software Engineer or any IT related fields

• Minimum 3 years’ experience  in IT Vendor or End User Products Technicalconsult or Services& Support

• Knowledge in Intel Product, Storage, VMWare, Backupsolution and Network & Security Skills

• Be able to identify product differentiate, provide adviceand consult for both Hardware & Software product

• Good English Skill (Reading, Speaking and Writing)

 

Responsibilities :-

• Analyze proposed solution and recommend Hardware,Software, Service included Maintenance Support

• Design overall system architecture for enterpriseapplications

• Coordinate with Technical Team and be able to provideknowledge for customers

• Coordinate with sales teams to prepare proposal andpresent solution to customers

• Advise offering products/solutions to customers/prospects

• Study and understand new products and solutions withrelated competitors

• Lead & manage POC test to demonstrate product featureto customer

• Work with clients (management, IT, end users) to gatherhigh-level business and system requirements and translate them into projectscope, timeline and resource plans

• Managing all communications with respect to the team

 

 

 

 

3. Sales & Service Administrator

                Qualification:

• Thai Nationality

• Bachelor’s Degree in Business Administration, Finance orother related fields

• Good computer literacy and knowledge of Microsoft Officeapplications especially in using excel sheet

• Pleasant personality, strong interpersonal skill andcommunication skill, service mind and self-motivation

• Have strong coordination skills, energetic and fastlearner.

• Good English skill (reading and writing)

 

Responsibilities:

Sales Administrator

• Provide Support for all sales activities in preparation ofcorrespondence, contracts and proposals.

• Execute and ensure the completion of sales relateddocuments such as quotation, sales order, sales records including others sales related documents requested bysales team.

• Coordinate and follow up with related parties to ensurethat products are ready to deliver according to their schedules.

• Coordinate with internal staff for any matters related tosales activities.

 

Service Administrator

• Receive maintenance service call from customer

• Create Service Job and Follow-up service task fromEngineer

• Coordinate with Service Team and customer in order to gethighest customer satisfaction

• Coordinate with Supplier (DELL, HP, IBM) to complete allpending issue within timeframe

• Support Sales Representative in preparing RenewMaintenance Quotation (Hardware, Software and Service Support)

• Keep Certification Record for both Hardware & Software

• Keep and update record on Warranty or Maintenance forExisting and New Customer

 

4. System Engineer / Senior System Engineer

Qualifications:-

• Thai Nationality

• Bachelor Degree or Master Degree in Computer Engineering,Computer Science, Software Engineer or any IT related fields

• At least 1 year experience in hardware, software, OS andbackup application implementation

• Strong skill and knowledge in Linux (Redhat/SUSE)

• Knowledge of Veeam Backup, VMWare and VMWare NSXimplementation is a plus

• Or having knowledge in Security Firewall (Checkpoint /FortiGate/ Juniper / Palo Alto)

• Or having knowledge in Network Product (Cisco / DellNetwork / HP Procurve / LENOVO)

• Or having knowledge in Antivirus Product (Symantec / Trendmicro / Kaspersky)

• Good problem solving and analytical skills

• Ability to work in a team environment , Strong senses ofcustomer service and team spirit

• Good English Skill (Reading, Speaking and Writing)

 

Responsibilities:-

• Install and setup OS for Intel Products such as Linux,Windows server, VMWare and related products

• Install and configure hardware and/or software solutionsand make it ready to use for customer

• Track problems found during installation / configurationactivities

• Implement Backup System or Security and Network productsbelongs to customer requirement

• Troubleshooting and problem solving.

• Document detailed system architecture

• Installing, managing and maintaining components in systemarchitecture.

• Assist project team in doing performance test or POC

• Provide post installation and/or maintenance support forcustomer

สอบถาม

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ :

E-mail :

หัวข้อ :

ข้อความ :

การตรวจสอบ :
     

 

รายละเอียดที่อยู่

ชื่อผู้ติดต่อ : kataporn

ที่อยู่ : 888/184-185 Mahatun Plaza Tower, 18th Floor Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

มือถือ : 0917051678

โทร :

โทรสาร :

อีเมล์ : kataporn@nex-tech.co.th

จำนวนผู้สนใจ 404 ครั้ง

[HLMap]