โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


Megazip Co., Ltd. 

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์เรือ

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม Expressได้
- สามารถออกใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษีได้
- สามารถใช้ MicrosoftOffice ได้
- สามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน
รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯและบริษัทในเครือทั้งหมด ตลอดจนประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสอดคล้องกับงบประมาณประจำปี 
ควบคุมและติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
รับผิดชอบเรื่องภาษี
ทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กำกับดูแลงานต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบผลงานได้ตามกำหนดเวลา

ทำธุรกรรมทางการเงิน
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท

สอบถาม

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ :

E-mail :

หัวข้อ :

ข้อความ :

การตรวจสอบ :
     

 

รายละเอียดที่อยู่

ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Milk

ที่อยู่ : 9 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ประเทศไทย

มือถือ : 0985308234

โทร :

โทรสาร :

อีเมล์ : bhusnisar.boontuan@megazip.co.th

จำนวนผู้สนใจ 1105 ครั้ง

[HLMap]