โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


สำนักงานกิจการยุติธรรม
อาคารบี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักหลักสี่ กทม. 10210ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์อัตราเงินเดือน :15190 บาทประเภท : วิชาชีพเฉพาะจำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่งระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศวิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- ทักษะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

- สมรรถนะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555ถึงวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555ประกาศรับสมัคร :Website :http://www.oja.go.th
# 013206
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สำนักงานกิจการยุติธรรม 5/22/2012 10:00:29 AM


ข้อมูลจาก : สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :