โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 023877
รับสมัคร Host - Supervisor, (Front Office)
โลลิโก้ รีสอร์ท หัวหิน 1/20/2016 12:08:21 PM

เพศชาย - หญิง, อายุ 27 ปีขึ้นไป, จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป, มีประสบการณ์ด้านงานต้อนรับส่วนหน้ามาก่อน , สามารถทำงานเป็นรอบกะเวรทำงานได้, ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, - จัดจ้างแบบพนักงานประจำ - สวัสดิการ : เงินค่าบริการเซอรืวิสชาร์ท, ประกันสุขภาพ & ประกันกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, อาหารวันละ 2 มื้อ, กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี, - สมัครด้วยตนเอง หรือ สอบถามได้ที่ 032-536888 หรือ 032-536777 ส่งรายละเอียดส่วนตัวได้ที่ hrm-a.huahin@letussea.com หรือ hr@loligoresort.com
ข้อมูลจาก :

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :