โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 024095
รับสมัครงานหลายอัตรา ทำงานในเหมืองแร่ประเทศพม่า
O.M. 7/5/2016 8:34:35 AM

บริษัทในเครือ O.M. Group O.M. & K.P. Resources Co., Ltd. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ดีบุก นำเข้า ส่งออกแร่ต่างๆ ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เหมืองแร่ดีบุกในประเทศพม่า (ใกล้ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์) ตำแหน่งต่อไปนี้ 1. Maintenance & Engineering Supervisor 1 อัตรา เพศชาย อายุ 35-45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี อัตราเงินเดือน ~50k (ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์) 2. Electrical Engineer 1 อัตรา เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อัตราเงินเดือน ~35k (ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์) 3. Process Engineer 1 อัตรา เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราเงินเดือน ~35k (ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์) 4. Electrical Technician 2 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน ~20k (ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์) 5. Mechanical Technician 6 อัตรา เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล อัตราเงินเดือน ~20k (ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์) 6. Geologist 1 อัตรา เพศชาย อายุ 23-38 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา มีประสบการณ์ 1 ปี หรือ ผ่านการฝึกงานด้านธรณีวิทยา อัตราเงินเดือน ~30k (ปรับเปลี่ยนได้ตามประสบการณ์) ผู้สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ส่ง Resume เพื่อพิจารณาและนัดสัมภาษณ์ ได้ที่ E-mail: sales@omthai.co.th ติดต่อ: คุณกชพร / คุณประภัสสร
ข้อมูลจาก :

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :