โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 024102
ด่วนมาก..รับ Assistance Operation/Operation Manager จำนวน 2 อัตรา (ปฏิบัติงานพื้นที่ อ.หัวหิน)
นรากรณ์ 7/12/2016 9:27:08 PM

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม , นิติฯ คอนโด/หมู่บ้าน , บัญชีและการเงิน (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) คุณสมบัติ - มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี - สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับหัวหน้างานและลูกทีมได้อย่างดี - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีเหตุผลและหลักการทำงานที่ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี รายละเอียดของงาน บริหารจัดการอาคารชุด/ ที่พักอาศัย ควบคุม ดูแลงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปฏิบัติงานพื้นที่ อ.หัวหิน) เงินเดือน 23,000 บาท ขึ้นไปแล้วแต่ประสบการณ์ ท่านใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ส่งประวัติ พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ วันที่สามารถปฏิบัติงานได้ ไปที่ E-mail : narakorns@yahoo.co.th โทร 086 313 6202 www.qpm-co.com
ข้อมูลจาก :

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :