โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 024110
รับสมัครตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนก QC
บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด 7/26/2016 3:16:14 PM

รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบคุณภาพ (Incoming) เช่น วัตถุดิบ, Part, สินค้า 2. สรุปรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า 3. สอบเทียบเครื่องมือวัดให้เป็นไปตามแผน 4. ตรวจสอบสินค้าตัวออย่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. ออกเอกสาร NCR เมื่อชิ้นงานไปเป็นไปตามข้อกำหนด
ข้อมูลจาก :

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :