โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 024271
ประกาศรับสมัครงาน : พนักงานพอร์ตเตอร์ และพนักงานเข็นวีลแชร์
HR _ LST 5/22/2018 5:37:26 PM

ประกาศรับสมัครงาน
พนักงานพอร์ตเตอร์ และพนักงานเข็นวีลแชร์

คุณสมบัติ
- จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า หรือ ปวช.
- รักงานด้านบริการ
- มีความขยัน สุภาพเรียบร้อย
- มีความซื่อสัตย์
- ตรงต่อเวลา
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างเล็กน้อย
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร ไม่ติดประวัติอาชญากรใดๆ
- เข้าทำงานกะได้ (จำเป็น)

เอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิการศึกษา

พนักงานที่รับเป็นพนักงานรายเดือน เครื่องแบบ มีค่ารถ เบี้ยขยัน ประกันสังคม การฝึกอบรม งานมั่นคง ทางานเป็นทีม เพื่อนร่วมงานดีช่วยเหลือกัน

บริษัทจัดการอบรมให้เพื่อเพิ่มความรู้ให้พนักงาน

สนใจกรอกใบสมัคร ติดต่อได้ที่
บริษัทลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
คอนคอร์สเอ ห้อง เอ2 ชั้น4
( ภายในเวลาทาการ 09.00-18.00 จ.-ศ. ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-3079
ข้อมูลจาก : Thaijoball.Com

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :