โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


# 024272
ประกาศรับสมัครงาน : พนักงานขนถ่ายสัมภาระประจาคลังสินค้า ทำงานสนามบินสุวรรณภูมิ
HR _ LST 5/22/2018 5:39:57 PM

ประกาศรับสมัครงาน
พนักงานขนถ่ายสัมภาระประจาคลังสินค้า

คุณสมบัติ
- เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35ปี
- จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบเท่า
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความขยัน สุภาพเรียบร้อย และซื่อสัตย์
- สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคาสั่ง
- ตรงต่อเวลา
- เข้าทางานกะได้
- ผ่านการตรวจประวัติบุคคลตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ไม่เคยได้รับโทษคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

เอกสารประกอบการสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
- วุฒิการศึกษา

พนักงานที่รับเป็นพนักงานรายเดือน มีค่ารถ เบี้ยขยัน ประกันสังคม พักร้อน และงานมั่นคง ทางานเป็นทีม
บริษัทจะจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน

สนใจกรอกใบสมัคร ติดต่อได้ที่
บริษัทลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จากัด
ชั้น 4 อาคารคอนคอร์สเอ ห้อง A2
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1343089
ข้อมูลจาก : Thaijoball.Com

ผู้ตอบ :  
รายละเอียด :  
รูปภาพ : (gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
จำลองการตรวจสอบ :