โทรศัพท์ : 0986596539 | อีเมล์ : info@thaijoball.com


ข้อตกลงในการใช้งานเว็บบอร์ด
1.
ห้ามลงข้อความ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าส่วนร่วม หรือส่วนบุคคล
2.
ทีมงานผู้ดูแลมีสิทธิ์ในการลบข้อความที่เห็นว่าก่อเสียหายแก่ส่วนรวมส่วนบุคคล รวมถึงกระทู้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ออก โดยไม่ต้องมีการชี้แจง
3.
ห้ามลงข้อความที่ไม่สุภาพ หรือส่อไปในทางที่ไม่ดี
4.
ห้ามลงรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
5.
ควรใช้วิจารณญาณ ในการอ่านหัวข้อที่ประกาศ ภายในเว็บบอร์ด
 
 
ตั้งกระทู้ใหม่  
จากคุณ :   
หัวข้อ :    
ข้อความ :    
รูปภาพ :  
(gif, jpg ขนาดไม่เกิน 50 KB น้อยกว่า300x500 Pixel)
การตรวจสอบ : พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้