#

ร้านบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ต


เป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้    อินเทอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร ค้นหาข้อมูลต่างๆ รับ-ส่ง E-Mail ซื้อ-ขายสินค้า การโฆษณาการติดต่อพูดคุยสนทนากัน และการเล่นเกม เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงินค่าบริการในอัตราที่ผู้ให้บริการกำหนดตามระยะเวลาที่ใช้

เงินลงทุน
ประมาณ  160,000  บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าสถานที่)

รายได้
เป็นรายได้จากอัตราค่าบริการให้เช่าอินเทอร์เน็ต   ซึ่งแล้วแต่ว่าจะกำหนดเท่าใด เช่น  15-20 บาท/ชั่วโมง  หรือ  30-40 บาท/ชั่วโมง  เป็นต้น

วัสดุ/อุปกรณ์  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ Pentium 4 (อย่างน้อย 3 เครื่อง) ราคาประมาณเครื่องละ 35,000 บาท เครื่องอิงก์เจ็ตพริ้นเตอร์ 1 เครื่อง ประมาณ 4,000 บาท Modem ประมาณ 2,000 บาท Hub ประมาณ 2,000 บาท อุปกรณ์ติดตั้งระบบเครือข่าย ประมาณ 30,000 บาท สายโทรศัพท์ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้

แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์   
ร้านจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป  ห้างสรรพสินค้าสำหรับอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบเครือข่าย   ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP (Internet Service Provider) จะเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งให้

วิธีดำเนินการ   
1. ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตหรือระบบเครือข่าย เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ได้ด้วย โดยอาจเข้าฝึกอบรม หรือซื้อหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาศึกษา
2. ต้องมีทำเลที่ตั้งร้านในแหล่งชุมชนที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการนี้จำนวนมาก เช่น บริเวณใกล้สถานศึกษา หอพักนักศึกษา แหล่งที่มีชาวต่างชาติจำนวนมากผ่านไปมาหรือพักอาศัย ย่านธุรกิจ  และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
3. การจัดและตกแต่งร้าน ควรตกแต่งร้านให้ทันสมัย โปร่งใส สว่าง น่าเข้าไปใช้บริการ
4. ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ Modem และ Hub ก่อนที่จะซื้อ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมี     อย่างน้อย 3 เครื่อง เพื่อความเหมาะสมในการเปิดกิจการ
5. สอบถามและศึกษาข้อมูลของ ISP แต่ละแห่ง เพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ดีที่สุด และเมื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการแล้ว ISP นั้นจะติดตั้งระบบการใช้งานให้
6. การกำหนดอัตราค่าบริการ โดยทั่วไปกำหนดเป็นอัตราต่อชั่วโมง โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้งว่าอยู่ในย่านใด ราคาใดจึงเหมาะสม
7. วางแผนการจัดทำโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ เช่น ใช้บริการครบ  5   
ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง  สอนวิธีใช้ฟรี การทำบัตรสมาชิก เป็นต้น

ข้อแนะนำ  
1. จอภาพคอมพิวเตอร์ ควรใช้ขนาด 17 นิ้ว เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถดูข้อมูลได้อย่างชัดเจน
2. หากมีเงินลงทุนมาก ควรเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น และเพิ่มการบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้และดึงดูดลูกค้า เช่น รับเขียนโฮมเพจ รับพิมพ์งาน ขายไอศกรีม ขายเครื่องดื่ม เป็นต้น

 

ไทยจ๊อบออล์

เว็บหางานฟรี เรามั่นใจว่าไม่มีใครให้ฟรีเท่าเรา

Address:26/66 อาคารถนอมมิตรคอนโด ชั้น 3 ซ.วัชรพล ถ. รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
Phone: 083 496 9661
Email: info@thaijoball.com

มิตรภาพ

Flickr PhotoStream